Un partener de nădejde

Organizația noastră face toate eforturile pentru a contribui la dezvoltarea societății și a comunităților locale, luptând pentru incluziunea financiară, promovând valorile și tradițiile românești

Despre C.A.R Învățământ Drăgășani

Înființată acum mai bine de 70 de ani, în anul 1949, la inițiativa unor cadre didactice din sistemul de învățămând, C.A.R. Învățământ și-a început activitatea într-o cameră cedată cu titlul gratuit de către Liceul Drăgășani (actualmente Liceul Tehnologic Brătianu). Până în anul 1997 aceasta și-a desfășurat activitatea sub autoritatea Sindicatului din Învățământ, obținând în acel an statutul de organizație distinctă și independentă, fiind înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Drăgășani. Totodată, organizația a beneficiat de un sediu mai adecvat în cadrul aceluiași liceu, până în anul 2017, când a fost achiziționat un sediu propriu. Până în anul 2004, C.A.R. Drăgășani a funcționat deservind un număr de 900 membri din sistemul de învățământ din zona localității Drăgășani. În urma diversificării activității și deschiderea către membri din afara sistemului de învățământ, C.A.R. Drăgășani a crescut constant, devenind o componentă importantă a dezvoltării societății și comunităților locale. În toți acești ani am conservat tradiția și principiile întrajutorării, modernizând și adaptând în același timp serviciile oferite membrilor. În continuare, țintim să ne păstrăm aceeași dinamică, adaptând organizația la provocările vremurilor noastre: incluziunea socială, ameliorarea sărăciei, oferirea de servicii de creditare și economisire avantajoase comunităților cu acces limitat la resurse financiare. În ultimii ani ne-am intensificat eforturile pentru încurajarea micilor antreprenori să își crească afacerile și sursele de venit prin facilitarea accesului la resurse financiare ieftine, iar pe viitor dorim să diversificăm aceste produse, antreprenoriatul fiind una dintre uneltele de bază în lupta împortriva excluziunii financiare și a sărăciei.

Misiunea

Oferirea de credite accesibile membrilor noștri cu scopul sporirii incluziunii financiare și sociale a acestora, facilitarea accesului la educație financiară și a unui plan de economisire cu randament ridicat!

Viziunea

Dorim să fim activi în cadrul comunităților locale, să înțelegem problemele financiare cu care se confruntă membrii noștri și ne bazăm pe sprijinul acestora pentru a crea produse de creditare și economisire potrivite.

Valorile

Transparența este o caracterisitcă definitorie a activității noastre, aceasta contribuind la păstarea integrității și creșterea profesionalismului echipei CAR și totodată crește loialității membrilor noștri.
0
membri
0 Mil
în fondul social
0 Mil
în împrumuturi
0 %
membri în mediul rural

Performanța financiară și socială

În ultimii ani, C.A.R. Învățământ Drăgășani, cu toate provocările impuse de criza COVID, a cunoscut o dezvoltare fără precedent în istoria noastră de peste 70 de ani. Punem acest lucru în special pe seama noilor politici privind crearea de produse financiare în acord cu necesitățile membrilor noștri, extinderea în teritoriu, creșterea tranparenței și adoptarea unor politici privind gurvernanța inspirate din cele mai bune practici europene. Astfel, în ultimii trei ani analizați, portofoliul brut de credite a crescut de la 37 milioane lei la aproape 60 milioane lei, o creștere de mai bine de 20 de milioane de lei, ceea ce denotă atractivitatea serviciilor noastre financiare. Economiile membrilor au cunoscut o creștere de 18.5 milioane lei între sfârșitul anilor 2020 și 2022 – acest lucru arată încrederea de care se bucură instituția noastră în rândul membrilor. Legat tot de acest aspect, numărul membrilor a crescut cu 763 (sfârșitul anului 2022), lucru care ne îndeamnă să continuăm să consolidăm organizația în baza urmând aceleași  principii sănătoase, îmbinând tradiția cu modernitatea, oferindu-le membrilor noștri produse și servicii adaptate în totalitate nevoilor lor.