Casa de Ajutor Reciproc Învățământ Drăgășani  – evoluția și impactul acestei instituții în comunitatea locală

  • Post author:
  • Post category:Știri

C.A.R. Învățământ Drăgășani a fost înființată în 1949 de un grup de cadre didactice din Drăgășani. Inițial, activitatea sa a avut loc într-o cameră oferită de Liceul Drăgășani, cunoscut acum ca Liceul Tehnologic Brătianu. Până în 1997, a funcționat sub egida Sindicatului din Învățământ, când a obținut statutul de organizație distinctă și independentă, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Drăgășani.

Inițial deservind 900 de membri din sistemul de învățământ local, C.A.R. Drăgășani și-a extins activitatea, acceptând membri din afara sistemului de învățământ. Această diversificare a dus la o creștere constantă, contribuind la dezvoltarea comunității locale. Organizația a conservat principiile întrajutorării, modernizându-și în același timp serviciile pentru membrii săi. Focalizată pe incluziunea socială și ameliorarea sărăciei, C.A.R. Drăgășani oferă servicii de creditare și economisire avantajoase, în special comunităților cu acces limitat la resurse financiare.

Misiunea Asociației este de a dezvolta legături de solidaritate și sprijin material pentru membrii săi, prin constituirea de economii și acordarea de împrumuturi. Obiectivul principal este creșterea bunăstării economice și sociale a membrilor, utilizând instrumente financiare oferite de asociație. Fondurile sociale sunt protejate împotriva pierderilor și devalorizărilor prin administrare prudentă și oferă un câștig echitabil membrilor.

C.A.R. Drăgășani s-a adaptat la noile tehnologii și la cerințele socio-economice ale vremurilor noastre, oferind servicii diversificate și moderne. În 2022 s-a afiliat la Asociația CAR Regiunea Vest, pentru a asigura supravegherea și sprijinul necesar în desfășurarea activității. Deciziile recente ale asociației au ca scop practicarea unor servicii diversificate, pliate pe nevoile membrilor, și implementarea de tehnologii moderne în asigurarea serviciilor oferite.

C.A.R. Învățământ Drăgășani este un exemplu de instituție care a reușit să se adapteze de-a lungul decadelor, menținându-și esența tradițională, dar integrând inovații moderne pentru a răspunde mai bine nevoilor comunității sale. Această adaptabilitate și angajamentul față de membrii săi subliniază importanța sa continuă în dezvoltarea socio-economică a regiunii Drăgășani.