#image_title

CAR ÎNVĂȚĂMÂNT DRĂGĂȘANI – DIVULGAREA INFORMAȚIILOR FINANCIARE ȘI OPERAȚIONALE

  • Post author:
  • Post category:Știri

Asociatia CAR Invatamant Dragasani  a fost evaluata pentru conformitatea cu Codul European de Bună conduita pentru furnizarea de microcredite. Codul definește un set unificat de standarde pentru sectorul micro finanțare din Europa. Acesta servește ca instrument de auto reglementare și o etichetă de calitate pentru instituțiile de micro finanțare angajate în finanțarea etică. Mai multe informații despre Cod și despre procesul de evaluare pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1482&langId=en

 Ca parte a evaluării conformității cu Codul, furnizorul trebuie să dezvăluie public informații financiare și operaționale în vederea sporirii transparenței și comparabilității. Aceste informații sunt dezvăluite în prima coloană a anexei I la prezentul document. După primirea certificării pe Cod, furnizorul se angajează să actualizeze aceste informații anual. Dacă este cazul, aceste informații actualizate vor fi auto-raportate (nevalidate) și dezvăluite în coloanele 2-4 din anexa I la prezentul document. Dezvăluirea acestor informații nu înseamnă că furnizorul este certificat  pentru respectarea Codului. Pentru a verifica dacă furnizorul este premiat, vă rugăm să consultați lista oficială a instituțiilor care respectă Codul, comunicată pe pagina web a Codului la „Lista instituțiilor certificate”.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1482&langId=en

Descarcă documentul privind informațiile financiare și operaționale