Raport activitate 2023
#image_title

Raport de Activitate pentru anul 2022

  • Post author:
  • Post category:Știri

Daca vrei sa înveți despre valoarea banilor, imprumută-te!

Consiliul Director al Asociației C.A.R. Învățământ Drăgășani a convocat Conferința de dare de seamă și alegeri prin prezență fizică, în scopul aducerii la cunoștința dumneavoastră a rezultatelor activității în anul 2022.

            În conformitate cu prevederile statutului propriu, Consiliul Director este organul executiv de conducere al activității casei și are obligația de a prezenta anual Conferinței reprezentanților, activitatea desfășurată în anul încheiat și să supună spre aprobare strategia pentru anul în curs.

Aparute in Romania inca din 1722, Casele de Ajutor Reciproc (CAR) reprezinta o alternativa de finantare la care multi romani cu venituri mici sau medii apeleaza si astazi, in contextul inaspririi conditiilor de creditare.

            Desfasurandu-si activitatea in baza O.G. nr.26/2000 (aprobata prin Legea nr. 246/2005) si a Legii nr. 122/1996 cu completarile si modificarile ulterioare si a statutelor proprii, casele de ajutor reciproc sunt independente in raporturile cu alte organizații politice sau obstesti, organisme economice, de stat, administrative, sindicale, etc.

            Asociatia CAR Invatamant Dragasani este o asociatie obsteasca, fara scop patrimonial, non-profit, creata pe baza liberului consimtamant si vointei de asociere a salariatilor, fostilor salariati si a altor persoane fizice care pot justifica cu documente legale ca dobandesc un venit permanent.

            Asociatia are ca misiune  dezvoltarea legaturilor de solidaritate, sprijin si intrajutorare materiala a membrilor sai, prin constituirea de economii si acordarea de imprumuturi, respectiv  cresterea bunastarii economice si sociale a membrilor sai, cu ajutorul instrumentelor financiare oferite.

            In ultimii ani, in scopul indeplinirii misiunii asumate, Asociatia CAR Invatamant Dragasani cunoaste o ampla activitate de consolidare si modernizare, de diversificare a serviciilor oferite membrilor, valorificand in conditiile economiei de piata atuul traditiei, a conditiilor avantajoase oferite.

            Obiectul de activitate al Asociatiei CAR Invatamant Dragasani il constituie intrajutorarea membrilor sai, prin acordarea de imprumuturi cu dobanda, care se reintoarce la fondul social al membrilor, dupa deducerea cheltuielilor si constituirea fondurilor statutare.

Fondurile sociale sunt purtatoare de bonificatie  prin repartizrea  unei parti din excedentul  din ativitatea de creditare și sunt protejate împotriva pierderilor și devalorizării print-o administrare prudentă a fondului social al membrilor și prin oferirea unui căștig echitabil ( dobândă) și real pentru aceste fonduri sociale.

După cum știți déjà, ținand cont de dorinta casei de ajutor reciproc de a se dezvolta, de a adopta noile tehnologii din domeniu, de a se extinde si de a fi cat mai aproape de necesitatile socio – economice ale oamenilor prin oferirea de servicii diversificate, moderne,  membrii Consiliului Director al Asociatiei CAR Invatamant Dragasani, intruniti in sedinta in data de 09.11.2020 au aprobat cu unanimitate de voturi dezafilierea casei de ajutor reciproc de la UJCAR Valcea și în cadrul Conferintei Extraordinara a membrilor Asociatiei CAR Invatamant Dragasani din data de 21.12.2020 a fost aprobată cu unanimitate de voturi dezafilierea. Tot odată, Conferinta Extraordinara a membrilor Asociatiei CAR Invatamant Dragasani, in data de 21.12.2020 a aprobat cu unanimitate de voturi și afilierea Asociatiei CAR Invatamant Dragasani la Asociatia CAR Regiunea Vest, care asigura supravegherea, reprezentarea, indrumarea si sprijinul in desfasurarea activitatii.

Toate aceste decizii au avut ca impact practicarea unor servicii diversificate, pliate pe nevoile membrilor, care promoveaza o noua atitudine fata de membrii si salariatii casei de ajutor reciproc, implementarea de tehnologii moderne in asigurarea serviciilor oferite de casa de ajutor reciproc, acces la aderarea unor programe europene si consultanta pe parcursul derularii acestor programe, toate acestea intr-un climat competitiv, sanatos, organizat pe criterii de performanta.

Dacă doriți să aflați mai multe despre activitatea C.A.R Învățământ Drăgășani, puteți descărca raportul anual  pentru anul 2023 efectuând click aici.